Jaarverslag 2018

Kerngegevens

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
  2. Woonruimten voor algemene uitkering gemeentefonds, 2018 inclusief bijstelling.
  3. Stelselwijziging financiering WSW, gemeente van tewerkstelling is bepalend.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

ga terug