Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Accenten

De transformatie binnen het sociaal domein blijft hoog op de agenda staan. Verschillende programma’s zoals Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) en Gezond en Wel in 3D worden verder door ontwikkeld.  Binnen het sociaal domein wordt steeds meer integraal gewerkt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de doorontwikkeling van het Team Toegang en het samenvoegen van beleid en uitvoering in één team.

Beleid ontwikkelen we steeds meer vanuit de wensen en behoeften van onze inwoners. Daarmee zijn onze inwoners in toenemende mate zelf aan zet. Vanuit het idee van positieve gezondheid benaderen we mensen vanuit hun eigen kracht. Hiermee krijgt de transformatie verder vorm.  Met inzet van vrijwillige projecten en algemene voorzieningen hebben we het gebruik van de maatwerkvoorzieningen, voor zover mogelijk, teruggebracht. Daarbij blijven we onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat wenselijk is voor het welbevinden van onze inwoners.

De voorzieningenplannen met onder meer de wijkdagvoorzieningen (gemeenschapshuizen en huiskamers) zijn in 2018 in samenwerking met de bewoners(organisaties) en de verenigingen tot ontwikkeling gekomen. We sturen daarbij meer op voorwaarden en doelen en minder direct op tijd en resultaat. We hebben de ervaring dat daardoor resultaten veel beter aansluiten bij en gedragen worden door onze inwoners.

Lasten

Begroot € 22.380.581
Gerealiseerd € 23.176.413
Afwijking € -795.832
ga terug