Jaarverslag 2018

Vaste activa

Act.
nr.


Omschrijving activum

Boekwaarde
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
ving

Aflossing

Boekwaarde
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

23 Bedrijfsgebouwen

14

Bouw sporthal Picardie

786.997,48

0,00

0,00

49.187,40

0,00

737.810,08

19.674,94

68.862,34

15

Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal

11.644,28

0,00

0,00

5.822,16

0,00

5.822,12

291,11

6.113,27

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

105.000,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

101.250,00

2.625,00

6.375,00

17

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.118.978,74

0,00

0,00

37.322,40

0,00

1.081.656,34

27.974,47

65.296,87

18

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

205.862,64

0,00

0,00

6.907,20

0,00

198.955,44

5.146,57

12.053,77

19

Brandmeldinstallatie Pica Mare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS

9.892,69

0,00

0,00

3.297,36

0,00

6.595,33

247,32

3.544,68

26

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

47.729,34

0,00

0,00

6.818,52

0,00

40.910,82

1.193,23

8.011,75

27

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

5.513,74

0,00

0,00

919,08

0,00

4.594,66

137,84

1.056,92

28

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

58.598,08

0,00

0,00

9.766,20

0,00

48.831,88

1.464,95

11.231,15

29

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

39.232,56

0,00

0,00

4.904,04

0,00

34.328,52

980,81

5.884,85

30

Kleuterschool Picardie

24.378,82

0,00

0,00

6.094,56

0,00

18.284,26

609,47

6.704,03

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

72.616,36

0,00

0,00

9.077,16

0,00

63.539,20

1.815,41

10.892,57

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

153.577,88

0,00

0,00

9.034,08

0,00

144.543,80

3.839,45

12.873,53

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

47.361,78

0,00

0,00

9.472,20

0,00

37.889,58

1.184,04

10.656,24

37

Vervanging gevelkonstruktie De Ratel

38.907,74

0,00

0,00

2.779,20

0,00

36.128,54

972,69

3.751,89

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

22.684,69

0,00

0,00

1.620,36

0,00

21.064,33

567,12

2.187,48

40

Verbouw basisschool de Goede Herder 1984

3.861,63

0,00

0,00

3.861,60

0,00

0,03

96,54

3.958,14

43

Verbouw basisschool de Heggerank

53.008,51

0,00

0,00

4.417,32

0,00

48.591,19

1.325,21

5.742,53

46

Renovatie basisschool Milsbeek

167.895,33

0,00

0,00

11.992,44

0,00

155.902,89

4.197,38

16.189,82

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

142.946,24

0,00

0,00

8.408,64

0,00

134.537,60

3.573,66

11.982,30

48

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

10.570,04

0,00

0,00

587,16

0,00

9.982,88

264,25

851,41

49

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

74.326,78

0,00

0,00

8.258,52

0,00

66.068,26

1.858,17

10.116,69

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

10.539,83

0,00

0,00

2.108,04

0,00

8.431,79

263,50

2.371,54

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

27.601,68

0,00

0,00

6.900,60

0,00

20.701,08

690,04

7.590,64

52

Ratel: verbouwing

26.092,10

0,00

0,00

1.134,48

0,00

24.957,62

652,30

1.786,78

54

Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool

53.694,65

0,00

0,00

3.835,32

0,00

49.859,33

1.342,37

5.177,69

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

8.198,61

0,00

0,00

585,60

0,00

7.613,01

204,97

790,57

56

Bouw gymzaal Gennep-Zuid

9.190,77

0,00

0,00

9.190,77

0,00

0,00

229,77

9.420,54

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

13.341,16

0,00

0,00

1.667,64

0,00

11.673,52

333,53

2.001,17

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

13.748,14

0,00

0,00

929,64

0,00

12.818,50

343,70

1.273,34

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

81.211,89

0,00

0,00

7.254,60

0,00

73.957,29

2.030,30

9.284,90

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

45.085,21

0,00

0,00

5.635,68

0,00

39.449,53

1.127,13

6.762,81

62

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

31.098,62

0,00

0,00

1.480,92

0,00

29.617,70

777,47

2.258,39

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

307.079,55

0,00

0,00

18.248,40

0,00

288.831,15

7.676,99

25.925,39

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

41.978,73

0,00

0,00

2.209,44

0,00

39.769,29

1.049,47

3.258,91

68

Aanpassing Markt 1

67.581,48

0,00

0,00

3.008,88

0,00

64.572,60

1.689,54

4.698,42

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

700.518,97

0,00

0,00

33.361,56

0,00

667.157,41

17.512,97

50.874,53

73

Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool

294.896,15

0,00

0,00

14.977,20

0,00

279.918,95

7.372,40

22.349,60

74

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

83.627,16

0,00

0,00

4.181,40

0,00

79.445,76

2.090,68

6.272,08

75

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)

153.671,43

0,00

0,00

6.986,52

0,00

146.684,91

3.841,79

10.828,31

76

Ratel uitbreiding 9e groep

162.824,83

0,00

0,00

7.079,28

0,00

155.745,55

4.070,62

11.149,90

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

48.704,63

0,00

0,00

2.561,16

0,00

46.143,47

1.217,62

3.778,78

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

609.255,68

0,00

0,00

27.608,88

0,00

581.646,80

15.231,39

42.840,27

80

Bibliotheek Speel-O theek

5.310,46

0,00

0,00

241,32

0,00

5.069,14

132,76

374,08

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

2.017.488,59

0,00

0,00

126.180,96

0,00

1.891.307,63

50.436,94

176.617,90

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.678.145,81

0,00

0,00

57.987,48

0,00

1.620.158,33

41.953,65

99.941,13

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

315.655,35

0,00

0,00

12.626,16

0,00

303.029,19

7.891,38

20.517,54

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

490.000,36

0,00

0,00

17.499,96

0,00

472.500,40

12.250,01

29.749,97

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

105.000,00

0,00

0,00

3.750,00

0,00

101.250,00

2.625,00

6.375,00

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

119.117,06

0,00

0,00

4.764,72

0,00

114.352,34

2.977,93

7.742,65

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

132.797,09

0,00

0,00

5.107,56

0,00

127.689,53

3.319,93

8.427,49

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

94.851,81

0,00

0,00

3.270,72

0,00

91.581,09

2.371,30

5.642,02

91

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs

56.667,15

0,00

0,00

11.333,28

0,00

45.333,87

1.416,68

12.749,96

92

Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs

180.687,55

0,00

0,00

60.061,80

0,00

120.625,75

4.517,19

64.578,99

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

33.333,22

0,00

0,00

6.666,72

0,00

26.666,50

833,33

7.500,05

94

Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs

157.300,92

0,00

0,00

23.600,04

0,00

133.700,88

3.932,52

27.532,56

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

869.074,64

0,00

0,00

30.950,04

0,00

838.124,60

21.726,87

52.676,91

101

Uitbreiding De Piramide

178.500,36

0,00

0,00

5.949,96

0,00

172.550,40

4.462,51

10.412,47

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

671.110,06

0,00

0,00

20.892,60

0,00

650.217,46

16.777,75

37.670,35

103

Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep

28.900,97

0,00

0,00

14.900,64

0,00

14.000,33

722,52

15.623,16

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

487.477,64

0,00

0,00

16.281,60

0,00

471.196,04

12.186,94

28.468,54

231

Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

36.669,82

0,00

0,00

1.264,44

0,00

35.405,38

916,75

2.181,19

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

464.348,08

0,00

0,00

13.438,68

0,00

450.909,40

11.608,70

25.047,38

261

Pand Kleefseweg 27

235.923,98

0,00

0,00

0,00

0,00

235.923,98

5.898,10

5.898,10

262

Infrastructuur Mikado

73.006,93

0,00

0,00

2.281,44

0,00

70.725,49

1.825,17

4.106,61

263

Gymzaal Mikado

1.098.714,72

0,00

0,00

31.938,36

0,00

1.066.776,36

27.467,87

59.406,23

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

251.823,99

0,00

0,00

14.775,48

0,00

237.048,51

6.295,60

21.071,08

328

Renovatie Elzendaal College 2015

346.500,00

0,00

0,00

18.750,00

0,00

327.750,00

8.662,50

27.412,50

341

Voorbereidingskrediet IKC

4.925,25

92.626,84

0,00

123,12

0,00

97.428,97

123,13

246,25

358

Verbouw gemeentekantoor

0,00

7.766,54

0,00

0,00

0,00

7.766,54

0,00

0,00

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen

16.124.858,43

100.393,38

0,00

869.880,69

0,00

15.355.371,12

403.121,19

1.273.001,88

24 Grond, weg- en waterb. werken

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

23.028,94

0,00

0,00

794,16

0,00

22.234,78

575,72

1.369,88

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

24.499,19

0,00

0,00

875,04

0,00

23.624,15

612,48

1.487,52

120

Activering voorziening rioleringswerken

442.320,20

0,00

0,00

15.797,16

0,00

426.523,04

11.058,01

26.855,17

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

10.005,46

0,00

0,00

555,84

0,00

9.449,62

250,14

805,98

122

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

2.722,69

0,00

0,00

907,56

0,00

1.815,13

68,07

975,63

123

Optimalisering riolering 1997

188.681,95

0,00

0,00

6.988,20

0,00

181.693,75

4.717,05

11.705,25

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

182.553,76

0,00

0,00

5.888,88

0,00

176.664,88

4.563,84

10.452,72

127

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

337.295,62

0,00

0,00

11.630,88

0,00

325.664,74

8.432,39

20.063,27

128

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

63.737,23

0,00

0,00

2.197,80

0,00

61.539,43

1.593,43

3.791,23

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

457.744,76

0,00

0,00

15.258,12

0,00

442.486,64

11.443,62

26.701,74

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

259.935,74

0,00

0,00

8.664,36

0,00

251.271,38

6.498,39

15.162,75

131

Prinses Irenestr. Riolering

137.796,93

0,00

0,00

4.306,20

0,00

133.490,73

3.444,92

7.751,12

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

9.157,19

0,00

0,00

508,80

0,00

8.648,39

228,93

737,73

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

20.035,77

0,00

0,00

1.054,56

0,00

18.981,21

500,89

1.555,45

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

27.135,79

0,00

0,00

1.428,24

0,00

25.707,55

678,39

2.106,63

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

71.463,42

0,00

0,00

3.573,24

0,00

67.890,18

1.786,59

5.359,83

137

Koeweidestraat riolering

80.526,41

0,00

0,00

2.516,40

0,00

78.010,01

2.013,16

4.529,56

138

Drukriool mechanisatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin

28.437,28

0,00

0,00

1.184,88

0,00

27.252,40

710,93

1.895,81

140

Wilhelminastraat riolering

299.568,09

0,00

0,00

9.086,28

0,00

290.481,81

7.489,20

16.575,48

141

Niersdijk: riolering

121.402,49

0,00

0,00

3.638,76

0,00

117.763,73

3.035,06

6.673,82

142

Heidestraat: riolering

85.493,40

0,00

0,00

2.568,12

0,00

82.925,28

2.137,34

4.705,46

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

258.162,91

0,00

0,00

8.049,24

0,00

250.113,67

6.454,07

14.503,31

144

Riolering buitengebied

754.636,43

0,00

0,00

31.727,04

0,00

722.909,39

18.865,91

50.592,95

145

Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied

428.047,08

0,00

0,00

11.216,16

0,00

416.830,92

10.701,18

21.917,34

146

Moutstraat vervanging riolering

86.487,37

0,00

0,00

2.402,40

0,00

84.084,97

2.162,18

4.564,58

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

24.265,57

0,00

0,00

686,28

0,00

23.579,29

606,64

1.292,92

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

36.395,48

0,00

0,00

957,84

0,00

35.437,64

909,89

1.867,73

149

Reconstructie riolering Kom Ottersum

52.361,28

0,00

0,00

1.308,96

0,00

51.052,32

1.309,03

2.617,99

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

107.366,64

0,00

0,00

2.753,04

0,00

104.613,60

2.684,17

5.437,21

151

Randvoorzieningen rioleringen

378.779,85

0,00

0,00

9.121,80

0,00

369.658,05

9.469,50

18.591,30

152

Vervanging riolering Heijenseweg

913.132,90

0,00

0,00

22.205,40

0,00

890.927,50

22.828,32

45.033,72

153

Vervanging riolering Langstraat

670.775,97

0,00

0,00

16.346,28

0,00

654.429,69

16.769,40

33.115,68

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.233.174,35

0,00

0,00

29.828,64

0,00

1.203.345,71

30.829,36

60.658,00

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

137.892,88

0,00

0,00

3.300,48

0,00

134.592,40

3.447,32

6.747,80

215

Milieustation Heijen, grond

141.779,54

0,00

0,00

0,00

0,00

141.779,54

3.544,49

3.544,49

216

Milieustation Heijen

249.877,49

0,00

0,00

16.658,52

0,00

233.218,97

6.246,94

22.905,46

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

28.339,83

0,00

0,00

545,04

0,00

27.794,79

708,50

1.253,54

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

698,74

0,00

0,00

13,44

0,00

685,30

17,47

30,91

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

153.995,04

0,00

0,00

2.805,48

0,00

151.189,56

3.849,88

6.655,36

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

261.162,02

0,00

0,00

4.770,96

0,00

256.391,06

6.529,05

11.300,01

264

Riolering Hoofdstraat

124.872,02

0,00

0,00

2.401,32

0,00

122.470,70

3.121,80

5.523,12

267

Riolering Dionisiusstraat

200.818,43

0,00

0,00

4.644,96

0,00

196.173,47

5.020,46

9.665,42

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

277.920,81

0,00

0,00

5.233,68

0,00

272.687,13

6.948,02

12.181,70

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

388.348,75

0,00

0,00

7.323,12

0,00

381.025,63

9.708,72

17.031,84

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

46.527,88

0,00

0,00

861,60

0,00

45.666,28

1.163,20

2.024,80

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

25.650,00

0,00

0,00

450,00

0,00

25.200,00

641,25

1.091,25

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

573.058,51

0,00

0,00

10.410,96

0,00

562.647,55

14.326,46

24.737,42

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

683.062,22

0,00

0,00

12.194,28

0,00

670.867,94

17.076,56

29.270,84

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

233.359,91

0,00

0,00

4.199,04

0,00

229.160,87

5.834,00

10.033,04

310

Rioolvervanging Bolwerk

102.024,49

0,00

0,00

1.811,04

0,00

100.213,45

2.550,61

4.361,65

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

262.900,01

0,00

0,00

4.694,64

0,00

258.205,37

6.572,50

11.267,14

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

160.758,57

0,00

0,00

2.870,64

0,00

157.887,93

4.018,96

6.889,60

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

73.772,84

0,00

0,00

1.251,12

0,00

72.521,72

1.844,32

3.095,44

317

Investeringen riolering jaarschijf 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318

Investeringen riolering jaarschijf 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319

Rioolvervanging Europaplein

188.500,08

0,00

0,00

3.249,96

0,00

185.250,12

4.712,50

7.962,46

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht

175.279,21

0,00

0,00

2.997,36

0,00

172.281,85

4.381,98

7.379,34

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

513.428,82

0,00

0,00

8.997,24

0,00

504.431,58

12.835,72

21.832,96

323

Riolering Brugstraat

1.114.344,69

0,00

0,00

19.203,96

0,00

1.095.140,73

27.858,62

47.062,58

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

143.226,67

0,00

0,00

2.499,96

0,00

140.726,71

3.580,67

6.080,63

326

Herinrichting gebied Martinustoren

143.406,24

0,00

0,00

2.515,92

0,00

140.890,32

3.585,16

6.101,08

330

Investeringen riolering jaarschijf 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333

Riolering centrumplan Heijen

112.437,28

0,00

0,00

1.905,72

0,00

110.531,56

2.810,93

4.716,65

334

Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul

145.533,28

0,00

0,00

2.466,72

0,00

143.066,56

3.638,33

6.105,05

335

Rioolvervanging Julianalaan

387.147,61

21.478,58

0,00

6.453,84

0,00

402.172,35

9.678,69

16.132,53

337

Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied

8.651,64

61.348,00

0,00

346,08

0,00

69.653,56

216,29

562,37

338

Reconstructie Bloemenstraat

85.559,02

11.348,25

0,00

3.422,28

0,00

93.484,99

2.138,98

5.561,26

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

340

Fietspad achter de Weverflat

2.724,60

90.187,63

0,00

108,96

0,00

92.803,27

68,12

177,08

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg

532.655,05

8.086,15

-21.033,20

21.306,12

0,00

498.401,88

13.316,38

34.622,50

343

Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek

22.748,33

72.845,06

-43.425,70

379,20

0,00

51.788,49

568,71

947,91

344

Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg

116.570,00

0,00

0,00

1.942,80

0,00

114.627,20

2.914,25

4.857,05

345

Relining riolering GRP 2016

175.229,59

178.966,97

0,00

2.920,44

0,00

351.276,12

4.380,74

7.301,18

346

Vervanging riolering Nieuwwijkstraat

172.025,90

54.231,89

-1.833,06

2.867,04

0,00

221.557,69

4.300,65

7.167,69

347

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

9.650,00

24.048,00

0,00

160,80

0,00

33.537,20

241,25

402,05

348

Relining riolering GRP 2017

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

349

Vervanging riolering Kasteelstraat

520,50

545.137,29

0,00

8,64

0,00

545.649,15

13,01

21,65

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

19,00

73.987,50

0,00

0,36

0,00

74.006,14

0,48

0,84

353

Fietspad Hoofdstraat Heijen

0,00

52.386,25

0,00

0,00

0,00

52.386,25

0,00

0,00

354

Fietstunnel Weverrotonde

0,00

100.190,09

0,00

0,00

0,00

100.190,09

0,00

0,00

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum

0,00

111.083,47

0,00

0,00

0,00

111.083,47

0,00

0,00

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. werken

15.993.605,63

1.475.325,13

-66.291,96

406.220,28

0,00

16.996.418,52

399.840,14

806.060,42

25 Vervoermiddelen

237

Ford Transit connect (3x)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal 25 Vervoermiddelen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 Machines, apparaten en installaties

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

16.627,83

0,00

0,00

1.887,96

0,00

14.739,87

415,70

2.303,66

357

Vervanging telefooncentrale

0,00

16.661,22

0,00

0,00

0,00

16.661,22

0,00

0,00

361

Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal

0,00

2.410,08

0,00

0,00

0,00

2.410,08

0,00

0,00

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties

16.627,83

19.071,30

0,00

1.887,96

0,00

33.811,17

415,70

2.303,66

29 Overige materiële vaste activa

115

Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum

3.054,05

0,00

0,00

3.053,52

0,00

0,53

76,35

3.129,87

185

Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid

0,38

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,01

0,39

186

Aanleg Urnentuin

8.167,76

0,00

0,00

544,56

0,00

7.623,20

204,19

748,75

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

4.217,24

0,00

0,00

527,04

0,00

3.690,20

105,43

632,47

189

Aanleg urnenmuur

17.451,43

0,00

0,00

971,16

0,00

16.480,27

436,29

1.407,45

238

Sneeuwploeg (3x)

5.274,45

0,00

0,00

1.936,32

0,00

3.338,13

131,86

2.068,18

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

27.336,94

0,00

0,00

8.666,40

0,00

18.670,54

683,42

9.349,82

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

136.517,72

0,00

0,00

9.018,60

0,00

127.499,12

3.412,94

12.431,54

293

Mikado, inrichting gymzaal

23.722,20

0,00

0,00

4.744,56

0,00

18.977,64

593,06

5.337,62

297

ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem

7.017,18

0,00

0,00

7.017,18

0,00

0,00

175,43

7.192,61

298

ICT investeringen 2012, BGT

64.596,40

0,00

0,00

33.781,44

0,00

30.814,96

1.614,91

35.396,35

300

ICT investeringen 2012, DMS

64.461,72

0,00

0,00

55.625,04

0,00

8.836,68

1.611,54

57.236,58

304

ICT investeringen 2012, algemeen

5.708,97

0,00

0,00

5.708,97

0,00

0,00

142,72

5.851,69

309

Papierloos vergaderen

23.053,18

0,00

0,00

18.831,60

0,00

4.221,58

576,33

19.407,93

324

Implementatie 3D`s binnen informatie en ICT

5.625,00

0,00

0,00

5.625,00

0,00

0,00

140,63

5.765,63

327

Vervanging openbare verlichting 2015

158.594,54

0,00

0,00

8.465,88

0,00

150.128,66

3.964,86

12.430,74

329

Modernisering GBA

4.251,28

26.253,81

0,00

1.062,84

0,00

29.442,25

106,28

1.169,12

331

Vervanging werkplekapparatuur

74.828,52

0,00

0,00

18.707,16

0,00

56.121,36

1.870,71

20.577,87

332

Vervanging netwerkinfrastructuur

106.556,94

0,00

0,00

35.518,92

0,00

71.038,02

2.663,92

38.182,84

336

Vervanging netwerkinfrastructuur

127.565,15

37.249,76

0,00

31.891,32

0,00

132.923,59

3.189,13

35.080,45

350

Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI

22.221,30

200.817,45

0,00

0,00

0,00

223.038,75

555,53

555,53

351

Herinrichting raadzaal Stadhuis

0,00

25.011,11

0,00

0,00

0,00

25.011,11

0,00

0,00

Totaal 29 Overige materiële vaste activa

890.222,35

289.332,13

0,00

251.697,89

0,00

927.856,59

22.255,56

273.953,45

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325,15

0,00

0,00

0,00

0,00

26.325,15

658,13

658,13

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.226,81

0,00

0,00

0,00

0,00

27.226,81

680,67

680,67

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186,05

0,00

0,00

0,00

0,00

186,05

4,65

4,65

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.242,00

1.381,05

1.381,05

273

Deelneming vordering op Enexis B.V.

36,08

0,00

0,00

0,00

0,00

36,08

0,90

0,90

274

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

36,08

0,00

0,00

0,00

0,00

36,08

0,90

0,90

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.166,00

579,15

579,15

277

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

36,08

0,00

0,00

0,00

0,00

36,08

0,90

0,90

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36,08

0,00

0,00

0,00

0,00

36,08

0,90

0,90

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.290,33

0,00

0,00

0,00

0,00

132.290,33

3.307,26

3.307,26

52 Leningen aan deelnemingen

272

Verstrekte geldlening Enexis 2019

631.337,61

0,00

0,00

0,00

0,00

631.337,61

15.783,48

15.783,48

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

631.337,61

0,00

0,00

0,00

0,00

631.337,61

15.783,48

15.783,48

53 Leningen overige verbonden partijen

230

Leningen startersfonds woningmarkt

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

11.250,00

11.250,00

260

Lening GennepNews

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

450.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

470.000,00

11.250,00

11.250,00

ALGEHEEL TOTAAL

34.238.942,18

1.904.121,94

-66.291,96

1.529.686,82

0,00

34.547.085,34

855.973,32

2.385.660,14

ga terug