Jaarverslag 2018

Bedrijfsvoering

Algemeen

De overhead wordt met het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording sinds de begroting 2017 afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan. Het gevolg is dat overlap ontstaat in het beleidsmatige deel van programma Bestuur en organisatie en de paragraaf Bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen is er in deze jaarrekening voor gekozen de beleidsmatige verantwoording te doen in het programma Bestuur en organisatie en in de paragraaf Bedrijfsvoering te kiezen voor de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.
De bedrijfsvoering van de gemeente Gennep in 2018 is vooral ingekleurd door een aantal onderwerpen die te beschouwen zijn als ontwikkelingen die gedurende een langere periode op de agenda staan. Het gaat dan om:
-   De organisatieverandering
-   De verbouwing
-   Informatievoorziening / digitalisering
-   Samenwerking
Ook de dienstverlening zou in deze paragraaf een plek kunnen krijgen. Hiervoor wordt echter verwezen naar programma 9 Dienstverlening.

ga terug