Jaarverslag 2018

Onderwijs en kinderopvang

Accenten

De realisering van het Kind Expertise Centrum (KEC) heeft binnen dit programma de hoogste prioriteit. De locatiekeuze is bepaald. In overleg met partners is het ruimteprogramma vastgesteld.

Er is fors geïnvesteerd in de scholing van pedagogisch medewerkers van kinderopvangvoorzieningen.  Alle pedagogisch medewerkers hebben een scholing gehad om hun taalniveau op 3F niveau te brengen.

Daarnaast is in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg een Zorg-Advies-Team (ZAT) opgericht. Bij vragen rondom de ontwikkeling van kinderen vindt binnen dit ZAT-overleg uitwisseling van gegevens en afstemming tussen partners plaats. Het doel hiervan is om ontwikkelingsachterstanden tijdig te signaleren en aan te pakken. Verder zijn in 2018 extra SMI (sociaal-medische-indicatie) middelen ingezet ter stimulering van het gebruik van peuterspeelzaalwerk. Indicatie vindt plaats door Team Toegang en de Jeugdgezondheidszorg.

Lasten

Begroot € 1.424.629
Gerealiseerd € 1.309.385
Afwijking € 115.244
ga terug