Jaarverslag 2018

Gemeentefinanciën

Accenten

Gennep is een financieel gezonde gemeente. De gemeentebegroting is qua vermogens- en liquiditeitspositie op orde.  We zetten de beschikbare financiële en personele middelen zo effectief mogelijk in. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand kunnen brengen. Het boekjaar 2018 sluiten we af met een positief resultaat waardoor we geen beroep hoeven te doen op onze algemene vrije reserve.

Lasten

Begroot € 1.584.779
Gerealiseerd € 2.767.879
Afwijking € -1.183.100
ga terug