Jaarverslag 2018

Gemeentefinanciën

0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds welke dienen als dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn.

Wat zouden we er voor doen?

  • Algemene uitkering berekenen o.b.v. de circulaires.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De circulaires (maart-mei-september-december) zijn doorgerekend en verwerkt in deze jaarrekening. In 2018 is er een extra circulaire(maart) verschenen. In de maartcirculaire is het InterBestuurlijkProgramma (IBP) uitgewerkt.
ga terug