Jaarverslag 2018

Gemeentefinanciën

0.8 Overige baten en lasten

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen.

Wat zouden we er voor doen?

  • Verdeling stelposten naar de taakvelden.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De baten en lasten zijn op de taakvelden geraamd. In de begroting waren geen algemene stelposten opgenomen.
ga terug