Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.5 Arbeidsparticipatie

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Ondersteuning van alle inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering bij het vinden van werk.
  • Begeleiding van inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie.

Wat zouden we er voor doen?

  • Banenafspraak: Werkgevers faciliteren zodat zij de banenafspraak kunnen waarmaken (2015 – 2025) in de regionale samenwerking via Werkbedrijf en Werkgeverservicepunt Noord-Limburg.
  • Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding en toegang tot vrijwilligerswerk via de vrijwilligersvacaturebank.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Voor de Banenafspraak hebben we in regionaal verband een overleg met werkgevers en UWV (het Werkbedrijf).  Hieronder functioneert een Werkgeverservicepunt waarmee gemeenten de betreffende inwoners bemiddelen naar werk. Dit servicepunt is met alle werkgevers in contact die werknemers uit de banenafspraak willen en kunnen plaatsen. De regio Noord-Limburg heeft 19% meer gerealiseerd dan de taakstellende prognose die het Rijk heeft vastgesteld.
  • Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding verloopt volgens prognoses. Via de vrijwilligersvacaturebank worden vrijwilligersplekken aangeboden. De vrijwilligersvacaturebank is in 2018 gestart met een wekelijks spreekuur in de Bibliotheek.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

773

781

770

nnb

Netto arbeidsparticipatie

66 %

71 %

66 %

nnb

N.n.b. = nog niet beschikbaar via CBS.

ga terug