Jaarverslag 2018

Balans

Toelichting op de balans