Jaarverslag 2018

Grondbeleid

In exploitatie

Omgeving Zwarteweg
Plan Zwarteweg is een woningbouwlocatie in Milsbeek met nog een beperkt aantal kavels. De gemeente heeft in 2018 haar laatste kavels verkocht. De exploitant heeft in 2018 twee kavels verkocht en heeft nog vier kavels beschikbaar. Het plan is nagenoeg volledig woonrijp gemaakt. De looptijd van de exploitatieopzet is tot en met 2021.

Hogeweg
Het plan Hogeweg in de kern Ven-Zelderheide biedt ruimte voor in totaal 37 woningen en is volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven grote kavels opgenomen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. De verkoop stagneert, vanaf 2012 is niets verkocht. In 2019 worden als onderdeel van een grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk dat deze actie meer kopers aantrekt. De planning loopt tot en met 2024.

Smele 2
Het plan Smele 2e fase is voor de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen en zit in de afrondende fase. Het plan is geheel woonrijp gemaakt. In 2018 is één perceel verkocht. Er is nog één vrije sector kavel beschikbaar.

Locatie Gennepermolen
Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de locatie Gennepermolen. In 2019 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop.

Hoofdstraat Heijen
Het plan Hoofdstraat Heijen voorziet in de bouw van tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte/huiskamer rondom een autoluw hofje. Het plan wordt in één keer gerealiseerd door Destion. De afronding vindt plaats in 2019. Voor het plan is een exploitatieopzet gemaakt met een verlies van € 11.000,-.

ga terug