Jaarverslag 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Financiën

In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

ga terug