Jaarverslag 2018

Openbare ruimte

5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • In stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgesteld beleid van de gemeente Gennep

Wat zouden we er voor doen?

 • Onderhoud groen
 • Bestrijding plaagdieren
 • Optimaliseren beheersysteem
 • Schoonhouden openbare ruimte
 • Afhandelen meldingen  

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Het onderhoud aan het openbare groen is uitbesteed aan BuitenWerk. Deze organisatie heeft ook in 2018 goed werk geleverd en het openbare groen op het afgesproken kwaliteitsniveau gehouden.
 • In 2018 is, ter voorkoming van (meer) overlast van de Eikenprocessierups, een extra bestrijdingsronde uitgevoerd.
 • Veranderingen in de buitenruimte zijn verwerkt in het gemeentelijke beheersysteem GBI.
 • BuitenWerk heeft de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden.
 • In 2018 heeft de gemeente relatief veel meldingen ontvangen die te maken hadden met de Eikenprocessierups. De meldingen zijn in behandeling genomen en binnen de gewenste termijn afgehandeld.
  Het aantal 'groenmeldingen' was in 2018, ondanks de grote storm van januari 2018, vergelijkbaar met de voorgaande jaren.
ga terug