Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.4 Musea

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder:         P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Bevorderen van kennismaking met kunst en cultuurhistorie voor bewoners en bezoekers.

Wat zouden we er voor doen?

  • Verstrekken subsidie aan musea.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • We hebben in 2018 subsidies verstrekt aan de musea Het Petershuis, De Crypte en De Oude Pottenbakkerij.
ga terug