Jaarverslag 2018

Milieu en volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • In stand houden van de algemene Begraafplaats inclusief urnenmuur
  • Een rustige en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis aan de overledene

Wat zouden we er voor doen?

  • Ruimen oude graven, verlengen grafrechten, graven delven
  • Digitalisering van de werkzaamheden en aanschaf nieuw administratief systeem t.b.v. een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden
  • Schoonhouden, groenonderhoud en -renovatie begraafplaats

Wat hebben we gerealiseerd?

  • In 2018 zijn 0 oude graven geruimd, geen grafrechten verlengd  en 8 graven gedolven.  
  • Er is geen nieuw administratief registratiesysteem aangeschaft.
  • Het schoonhouden en groenonderhoud en -renovatie (vervanging beplanting) van de begraafplaats zijn uitbesteed aan BuitenWerk. Die werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd.
ga terug