Jaarverslag 2018

Analyse van het resultaat

Resultaat

Het resultaat

In het resultaat zijn, conform raadsbesluiten, de stortingen en onttrekkingen aan de reserves  verwerkt. In onderstaand overzicht is het resultaat zonder stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven, een specificatie van de stortingen en onttrekkingen en het uiteindelijk gerealiseerde resultaat.