Jaarverslag 2018

Financiering

EMU-Saldo

Wat zegt het EMU saldo
Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen in de riolering en (in mindere mate) mutaties in de grondexploitaties bepalen vooral het EMU–saldo voor onze gemeente. Het EMU-saldo geeft alleen de mutatie weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten.

Het EMU-saldo over 2018 is positief wat aansluit met het uiteindelijke resultaat over 2018. Het EMU- saldo op basis van het voorgeschreven overzicht geeft geen totaalbeeld van de wijzigingen in onze liquiditeitspositie. De liquiditeitspositie is in 2018 gedaald, voornamelijk door het aflossen van vaste geldleningen. Hier staat tegenover een hoger saldo bij de debiteuren. In bovenstaand overzicht worden deze mutaties niet meegenomen.

ga terug