Jaarverslag 2018

Financiering

Financieringspositie

De activa worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende geldleningen. Onderstaand wordt het verschil aangegeven tussen de beschikbare financiële middelen en de investeringen.


Grafiek investeringen en beschikbare financieringsmiddelen.

Garantstellingen

De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. De verwachting is dat het risicobedrag van de gewaarborgde gelden de komende jaren, als gevolg van reguliere aflossingen zullen afnemen.

Zie Overzicht gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.