Jaarverslag 2018

Financiering

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. De belangrijkste zijn WML, BNG, Enexis en PBE. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico. De verstrekte geldleningen betreffen één lening aan Enexis, één storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN, en één lening aan lokale omroep Gennep News.

De lening aan Enexis heeft een looptijd van 10 jaar en is het laatste voortvloeisel uit de verkoop van Essent aan RWE. De oorspronkelijke lening was opgedeeld in vier tranches met verschillende aflossingstermijnen, de tranches A, B en C zijn inmiddels afgelost. De laatste tranche (D) zal volgens planning afgelost worden in 2019. Enexis is door 2 rating agencies als zeer kredietwaardig S&P; A+ (okt 2016) en Moody’s; Aa3 (apr 2017) aangemerkt.

De storting in het revolverend startersfonds is gebaseerd op de regeling starterslening, die in november 2008 in werking is getreden. De regeling is bedoeld om starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven. In het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt hebben zowel de provincie als de gemeente Gennep 50% ingebracht. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt. In 2017 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

In 2018 is aan de Stichting Multimediale Omroep Gennep (Gennep News) een lening van € 20.000 verstrekt, deze lening dient te worden aangewend voor het doen van investeringen in tv en registratieapparatuur welke onder andere is bedoeld voor het uitzetten van gemeenteraadsvergaderingen. De lening heeft een looptijd tot 2023 en dient in jaarlijkse termijnen afgelost te worden.

Kredietrisico op verstrekte gelden