Jaarverslag 2018

Financiering

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht zijn de mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.

De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rentelooptijd. De gehele lening portefeuille is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut.