Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Belastingen

De aanslagen worden door BsGW opgelegd. Dit betekent dat op de aanslag naast de gemeentelijke heffingen

  • onroerende-zaak belastingen (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning).
  • rioolheffing eigenaar.
  • rioolheffing gebruiker.
  • afvalstoffenheffing vast deel.
  • hondenbelasting.

ook de waterschap heffingen zijn vermeld (zoals zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd).

Afzonderlijk zijn nog de toeristenbelasting en forensenbelasting door BsGW in rekening gebracht.

Alle heffingen uiteraard voor zover van toepassing.

De heffing en inning van leges gebeurde nog door de gemeente zelf.

ga terug