Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Rioolheffing

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende GRP. Zie de toelichting bij programma Milieu en volksgezondheid, taakveld 7.2.