Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

De OZB opbrengst is trendmatig verhoogd met 1,5%. De reinigingsrechten zijn niet verhoogd. De rioolrechten zijn gestegen conform de tariefontwikkeling zoals opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan.