Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Inkomsten

In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.