Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Onroerend zaak belasting

In 2018 zijn nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden, zoals wettelijk vereist. Deze zijn (indien mogelijk) op het gecombineerde aanslagbiljet afgedrukt. De peildatum van de WOZ-beschikkingen was 01-01-2017.  De WOZ-waarde is de grondslag voor de OZB-aanslag. In 2018 zijn tot en met het vierde kwartaal 447 bezwaren binnengekomen (dit is exclusief diftar bezwaren).