Jaarverslag 2018

Verbonden partijen

Overzicht

Deze verantwoording omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

  • Naam deelnemende partij;
  • Het verloop van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij;
  • Omvang van het financiële resultaat
  • De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente;
  • Wijze en omvang van zeggenschap;
  • De financiële en beleidsmatige risico’s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.
Sorteren op

Publiekrechtelijk

Privaatrechtelijk